CERN bünyesinde 2500 çeşitli bilim adamı istihdam eder. 85 ülkeden 580 üniversiteye mensup 8.000 bilim adamı  CERN de bilimsel araştırma yapmıştır.Yapı  tamamen ahşaptır Proje Bitiş tarihi: 2002 & 2006 Yapı Tipi: Küresel köşk Yer: Cenevre Ülke: İsviçre Ahşap Türleri: İskoç Douglas köknar, karaçam ladin ve akçaağaç,  Kanada çam Kereste Elementleri : lamine ahşap,  silindirik yaylar, Planlar ve detaylar Mimari : Groupe-H Ana Yüklenici : CIB 
Tarihçe:
Yapı , 1992 tarihinde Rio’da yapılan  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kullanıldı.
2002 de Expo Neuchâtel de İsviçre Pavyonu olarak kullanıldı.
CERN 2006 yılında,  Küre Bilim ve Yenilik adıyla yapıyı giriş binası olarak kullanmaya başladı.
Küre Dünya'nın geleceği temsil eder. Yapı ekolojik özelliği ve formu gezegeni anımsatır. Dış kabuk atmosferi anımsatır.
Küresel ısınmaya karşı bir önlem olarak 675 ton karbon deposudur.

Küresel bir çaba : 

CERN kubbesi

CERN, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık tarafından kurulan bir bilim kuruluşudur.