Teknoloji

 

teknoloji teknoloji teknoloji teknolojiteknolojiteknoloji teknoloji teknoloji teknoloji teknoloji teknoloji teknoloji TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ
1 2 3 4 5

 

KagirAhşap, yapılara sadece teknik açıdan bakmaz. Tekniğin yanında İnsanlığın gelişmesine katkı gereğini, Anadolu'nun geleneksel kültürüne aidiyet duygusunu, doğanın eşsiz düzen ve dengesine saygıyı ve bu düzeni yaratana sevgiyi, evrendeki en kutsal ve gelişmiş yaratık olan insan olmanın gereğini bünyesinde barındırır.  KagirAhşap bu yaklaşımını DOĞAL TEKNOLOJİ  - YERÇEKİMİNE SAYGI   özdeyişi ile kısaca ifade ediyor.

 

  DOĞAL TEKNOLOJİ     

>>sayfabaşı

Doğanın eşsiz ve mükemmel teknolojisinin oluşturduğu ürünleri, mümkün olan her yerde kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü doğal malzemeler endüstriyel malzemelerden daha sağlam, daha uzun ömürlü, daha sağlıklı ve daha insanidir. Siz hiç tekerlekleri demirden bir otomobil gördünüz mü? Veya motorda ahşap kullanıldığını?  İste Kagir Ahşap, teknoloji ürünü malzemeler ile doğal malzemeler arasında yaptığı tercihlerle, yapıları insana ve doğaya zarar veren beton yerine sağlıklı, uzun ömürlü, hafif, dolayısıyla yapılar için daha uygun olan ahşaptan yapmakta gereken yerlerde de kagir malzeme ile desteklemektedir. Yani tekerleği demirden değil lastikten yapmakta ancak lastik merkezine demirden bir jant yerleştirmeyi de ihmal etmemektedir. Ahşap Tanrı’nın bahşettiği muhteşem bir yapı malzemesidir. Kagir Ahşap yapıların ana malzemesi ahşabın yapılar için en gelişkin formu olan lamine ahşap tır. Ahşap yapılar, yazın tiril tiril ipek bir gömlek gibi sepserin olurlar, kışın ise samur bir kürk gibi insanı sarmalarlar. Yüksek teknolojiyle uzaya bile gidebilirsiniz ama doğal teknolojiyle uzun ve mutlu yaşarsınız.

YER ÇEKİMİNE SAYGI

Newton’un başına elma düşünceye kadar bekleyerek yerçekimini ertelemek mümkün değildir. Ayrıca, yerçekimi deprem anında kendini daha çok belli eder. KagirAhşap, yerçekiminin, deprem ülkesi olan ülkemizde daha katı bir gerçek olduğunun bilincindedir. Bu nedenle karmaşık mühendislik hesapları ile ayakta tutulan yapılar yerine basit ve sağlamlığı herkes tarafından anlaşılabilen yapıları tercih eder. KagirAhşap yapıların sağlam olduğunu anlamak için mühendis olmaya gerek yoktur.

 

 

KAGİR AHŞAP

>>sayfabaşı

KagirAhşap adını verdiğimiz kendimize özgü bir yapı sistemi ile yarı kagir ahşap binalar inşa etmekteyiz.

Betonarme çerçeve, lamine ahşap konstrüksiyon ve çift cidarlı ahşap duvarları entegre ederek geliştirip patentini aldığımız bu sistem çift konstrüksiyonlu olup yapılarda mükemmel sonuçlar vermektedir.

 

KORSELİ KONSTRÜKSİYON

KagirAhşap sistemde duvarlar ve döşemeler gerçek ahşaptan imal edilir. Bu bütün yüzeylerin %99 una tekabül etmektedir. Ahşap konstrüksiyon , kendi kendini zaten taşımaktadır ve ülkemizde olabilecek en büyük depreme dahi aldırmaz. Betonarme konstrüksiyon , BOŞ KAMYON gibidir. Kendi ağırlığını koşarak bile  taşıyabilir. Ama bu arada ikinci bir fonksiyonu daha vardır : "Ahşap konstrüksiyonu bir korse gibi sarmak , onu bir cendere içinde tutmak." BETON + AHŞAP = İYİ ORTAKLIK

Bu şekilde yapı çelik gibi sağlam  tüy gibi hafiftir. Amerikan sistemleri gibi tıkırdamaz, gıcırdamaz,rüzgarda uçmaz

 

 

LAMİNE AHŞAP

>>sayfabaşı

Lamine ahşap, farklı  ölçülerdeki bağımsız ahşap parçaların  kontrollü endüstri koşullarında ve özel bağlayıcılarla tutkallanıp birleştirilmesi ile elde edilir.

Özellikle 2000 yılından itibaren Avrupa'da artan bir hızla kullanımı yaygınlaşmaktadır. 2006 yılından bu yana Avrupa Birliği ahşap kullanımını küresel ısınma ve iklim değişikliğine çare olarak teşvik etmektedir.

Çok çeşitli boy ve kesitte üretmek mümkündür. Lamine kirişler,  beton, çelik ve diğer kagir yapı elemanlarıyla kolayca birleşir. Özgün mekan tasarımına imkan tanır. Auditoryum, Tiyatro , Konser salonları , eğitim yapıları gibi geniş ve tek açıklıklı yapılarda kubbe, piramit, tonoz vb tüm geometrik strüktürler inşa edilebilir.

Katı modelleme ile birebir tasarım yapılarak büyük ölçülerdeki elemanlar kapalı ortamlarda üretilip , inşaat mahallinde monte edilerek , yapı kalitesi, mükemmel bitişler elde edilebilir.

Bizatihi kendisi dekoratif bir elemandır. Kaplama ihtiyacı göstermez.Endüstriyel ve homojen bir malzeme olması , mukavemet değerlerinin bilinmesi ile kolayca hesapları yapılabilir.

Depreme karşı çok başarılı bir yapı m

alzemesidir.Yangına direnci yüksektir. Yangın esnasında taşıma özelliğini uzun süre kaybetmez. Paslanmaz , nefes alır. Bu yüzden,özellikle su buharı veya kimyasal gazların yer aldığı ortamlar için idealdir. Mükemmel bir ısı yalıtım değerine sahiptir.Bakım maliyeti çok azdır.

Periyodik bakımla neredeyse ölümsüz bir yapı malzemesidir.

 

KagirAhşap sistemde , her bir yapı elemanı ayrı ayrı tasarlanmak ve milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmek zorundadır. Çünkü , inşa süreci bir zincir gibidir ve , zincirin her halkasında imalat değil montaj yapılır. Her bir eleman daha önce imal edilmiştir. Elemanlar bir otomobilin lastiğini veya amortisörünü takar gibi sadece monte edilir. Birebir tasarlanan yapı elemanları , yapıya büyük bir ölçü hassasiyeti getirir.

KagirAhşap yapılar milimetrik hassasiyette ortaya çıkarlar. Çünkü ,3D bilgisayar ortamında yapı sanal olarak inşa edilir. Bu inşa esnasında her bir eleman birebir ölçekte ayrı ayrı tasarlanarak yapıdaki yerine yerleştirilir. Tasarım , gerektiğinde herhangi bir eleman veya bütün elemanlar CNC tezgahların anlayabileceği şekildedir. Bu teknoloji sonucunda yapı elemanlarında milimetrik hassasiyet mümkün olmakta , elemanlar farklı mekanlarda imal edilerek şantiyede bir araya getirilmektedir.

3D birebir tasarım mimaride kusursuzluk ve mimarın hayalini gerçeğe adapte etmekte mükemmel sonuçlar vermektedir.

 

 

 
,