Yapı malzemesi olarak ahşap

>>sayfabaşı

 

Ahşap sanki  insan konforu için bahşedilmiştir

Ahşap evler insanlar için mükemmel konfor ortamı ve sağlıklı yaşam şartları oluştururlar. Bu ahşabın belirli özelliklerinden kaynaklanır :
-  Ahşap doğal bir malzemedir. Bünyesinde radon gazı yoktur. Nefes alma özelliği radon konsantrasyonunu minimuma düşürür.
-  Ahşap evlerde rutubet olmaz.
-  Ahşabın ısı sığası çok azdır
.

 

 

Ahşap yapılar depreme çok dayanıklıdır

 

Ahşap hafif ama sağlam bir malzemedir. Ağırlığının çok üstünde yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu özelliği ile yapı strüktüründe sağlamlık açısından betonarme ve çeliğe fark atmaktadır.Bu özelliği nedeniyle ahşap yapılar hafif olurlar ama diğer yapı malzemeleri kadar yük taşıyabilirler. Ahşap inşaat yapımı kolaydır. Ahşap elemanların birleştirilmesi beton ve çeliğe nazaran çok daha emniyetlidir.

Ahşap hafif ama sağlam bir malzemedir. Ağırlığının çok üstünde yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu özelliği ile yapı strüktüründe sağlamlık açısından betonarme ve çeliğe fark atmaktadır.Bu özelliği nedeniyle ahşap yapılar hafif olurlar ama diğer yapı malzemeleri kadar yük taşıyabilirler. Ahşap inşaat yapımı kolaydır. Ahşap elemanların birleştirilmesi beton ve çeliğe nazaran çok daha emniyetlidir.

 

 

Ahşap yapılar prestijlidir

Ahşabın doğasında prestij vardır zaten... Buna tasarım ve uygulama kolaylığı da eklenince , Boğaziçi yalıları gibi hayranlıkla izlenen ve unutulmayan yapılar yapılmasına olanak verir. Günümüzün bilgisayar ile tasarım imkanları ve teknolojinin getirdiği imkanlar ile dünya çapında prestij simgesi yapılar yapılmaktadır.

 

 

Ahşap yapılar hormonsuzdurPost modernizmin tüketim kültürü yapı malzemelerine de sirayet etmiştir. Bugün yapılan yapılarda kullanılan çeşitli endüstriyel malzemelerin insan sağlığına hangi faydaları veya zararları olduğu konusunda pek bilgi sahibi değiliz. Ancak dikkatli gözler ve duyarlı beyinler doğal malzemeler ile endüstriyel malzemeler arasındaki bariz farkı görmektedir.

Yaygın olarak kullanılan inşaat malzemelerinin bir çoğunda kanserojen olduğu aslında farkedilen ama bilimsel olarak henüz ispat edilememiş birçok zararlı madde vardır.Oysa ahşap yapılar doğaldır. Hormonsuzdur.

 

 
Ahşabın bakımı kolaydır

>>sayfabaşı

Ahşap yapıların bakımı yeni gelişen emprenye teknikleri ve su bazlı boyalar ile son derece kolay hale gelmiştir. %100 doğal su bazlı ahşap koruyucular ile korunarak inşa edilen evlerin 10-15 yılda bir boyanması onları yüzyıllara dayanır hale getirmektedir.

 
ŞEHZADE BURHANETTİN EFENDİ YALISI boyanırken. Yüzyıllara direnen Boğaziçi"nin ahşap yalıları kolayca ilk günkü genç yüzlerine kavuşabilmektedirler.
 

 

Ahşap yapılar uzun ömürlüdür

 

Ahşap evlerin dayanıksız olduğu çürüdüğü gibi yaygın bir kanaat vardır. Oysa gerçek bunun tam tersidir. betonarme ömrü yaklaşık 100 yıl ile sınırlı bir malzemedir. Çelik ise bakımı yapılmazsa betonarmeden çok daha kısa süre içinde paslanır.Oysa ahşap doğru kullanıldığında yüz yıllarca ayakta durmaktadır.

Doğal taşlar ise binlerce yıllık insanlık macerasını bize ulaştıran en uzun ömürlü yapı malzemeleridir.

     
Erkan İnce'nin dedesi Vahit Boysan'ın evi.    

 Erkan İnce'nnin doğduğu ev.

Kaç yıllık olduğu bilinmemektedir.    

Bu ev Rize Fındıklı Arılı köyünde , kğy meydanında derenin karşı yakasındadır.

      1932 yılında Kademişi Bahri İnce tarafından 1,5 km yukarıdaki yerinden sökülerek taşınmış ve monte edilmiştir. Öncesi bilinmemektedir.

İşletmesi kolaydır

>>sayfabaşı

Ahşap binaları kışın ısıtmak yazın ise soğutmak diğer yapı sistemleri ile inşa edilen binalara göre çok daha kolay ve ucuzdur.Bunun başlıca iki sebebi vardır:
1-Düşük ısı tutma kapasitesi. ( Isı sığası)
Ahşap diğer yapı malzemelerine göre bünyesinde çok daha az ısı tutar. Bu pratikte şu sonucu doğurur. Yazın ahşap gündüz güneş ışınlarından dolayı diğer yapı malzemelerine göre çok daha az ısınır. Ve yaz geceleri sabaha kadar soğuyarak ortamı ısıtmaya devam etmez. Kışın da tam tersi olarak diğer yapı malzemeleri gibi ortam içindeki enerjiyi absorbe etmediği için fazla enerjiye ihtiyaç göstermez.
2- Ahşap , izolasyon değeri yüksek bir malzemedir. ( lamda değeri düşüktür )

Dış ve iç arasındaki ısı farkından dolayı ısıyı bilinen ısı izolasyon malzemelerine yakın değerde izole eder.Örneğin, 1cm kalınlığındaki bir ahşap duvarın izolasyon değeri 16 cm kalınlığında bir tuğla duvara eşittir.

Erkan İnce'nin dede evi. Dede Vahit Boysan bu evi 1930 larda  yaptırmış .

 

Ahşap çevreye uyumludur

 >>sayfabaşı

Ahşap inşaat esnasında çevreyi kirletmez. Ekonomik ömrü bitince doğaya hemen geri döner.

 

Ahşabın radon değerleri düşüktür

>>sayfabaşı

Beton evlerde 300-400 bekerel radon ölçülürken , ahşap evlerde bu 30 bekerel seviyesindedir.Dünya Sağlık Örgütü"ne göre dünyadaki akciğer kanserinin %15'ine RADON sebep oluyor. Radon topraktan havaya geçen doğal bir radyoaktif gazdır.

 

 

Genlerimizde dahi ahşap var

 

Anadolu Dünya'da ahşap yapı kültürünün en geliştiği coğrafyaların başlarında gelmektedir. Dünyanın ahşap yapı kültürüne sahip Japonya gibi ülkelerinde bu gelenek yaşatılırken, bizde yüzeysel batı hayranlığı sonucu terk edilmesine ve hoyratça yok edilmesine rağmen kalan eserler toplum hafızamızın tazelenmesine yetip de artmaktadır.

 

Yangın performansı iyidir

Ahşap, yangına karşı dayanma süresi önceden hesap edilebilen ve istenen dayanım süresine göre projelendirilebilen bir malzemedir. Ahşabın yanma esnasında yüzeyden içe doğru ilerleme hızı sabittir. Bir yapının örneğin 90 dakika (F90) yangına dayanması öngörülüyorsa, buna göre kesitler belirlenip yapı projelendirilir. Bu nedenle , esasen yanıcı bir malzeme olmasına rağmen, kontrol edilebilirliği dolayısıyla artık tercih edilmektedir.

Ancak tedbir  alınmaz ise , YANAR! Ama günümüzde uygulanan bütün yapı sistemleri de yanar.Tıpkı ahşap gibi. Çelik sistemde yapılan binalar yaklaşık 18 dakikada (11 eylül saldırılarını anımsayın) yangına dayanamaz ve çöker.Betonarme binalar da yanar.Yandıktan sonra ayakta sadece binanın betonarme karkası kalır ki ; içerisindeki demirler mukavemetini kaybetmiş olduğu için kullanılamaz ve yıkılmaya mahkumdur.

Bor menşeli ve su bazlı boyalar ile yanmazlık sağlanabilmektedir. Öyle ki ahşap EU standartlarında üst yanmazlık sınıfına bile girebilmektedir.
 

 

 

Yıllar geçtikçe değeri artar

>>sayfabaşı

 Popüler yapılar eskir ve eskidikçe değer yitirir. Ahşap yapılar ise şarap gibidir. Yıllandıkça değeri artar.

 

 

Büyük açıklıkları kolayca geçer

 

Dünya’da büyük açıklıkları geçmek için artık lamine ahşap kullanılıyor. Betonun ağırlığının getirdiği dezavantajlar ve çeliğin yangında anında çökmesi geniş açıklıklı  yapı yapanları ahşaba yöneltiyor.

Passerella Ciclo Pedonale Sull Avisio - holzbau.com

 

Esnektir

 

Ahşap ile yapılan evler esnek ve konforludur.Bir an için , otomobilinizin lastiğinin demirden olduğunu düşünün. Esnek döşemeler ile rijit döşemeler arasında buna benzer konfor farlı olur. KagirAhşap sistemde , döşemeler çift cidarlı ahşaptır ve esnektir.

Eğer çocuğunuz veya torununuz varsa , düşmesinden korkmayın .Çünkü esnek döşeme , onun tehlikeli yaralar almasını önler.Mermer basamaklı bir merdivenden yaşlı bir insanın ayağının kayması çok mümkündür ve çoğunlukla bu ölüme sebep olur. Oysa ahşap basamaklı bir merdivenden düşme , ancak eziklere yol açar.

 

,